P1 - Newcastle v Spurs - นัดแรกก็นัวแล้ว *มีกิจกรรมนัดแรกด้วยนะ

P1 - Newcastle v Spurs - นัดแรกก็นัวแล้ว *มีกิจกรรม»

Pre4 - Spurs v Juventus - เปิดบ้านเช่ารับแชมป์เลี่ยน

Pre4 - Spurs v Juventus - เปิดบ้านเช่ารับแชมป์เลี่ยน»

Pre3 - Spurs v Man City - อึดอัดเราไหลลื่นเค้า

Pre3 - Spurs v Man City - อึดอัดเราไหลลื่นเค้า»

Pre2 - Spurs v Roma - กรรมการก็จะเอียงๆหน่อย

Pre2 - Spurs v Roma - กรรมการก็จะเอียงๆหน่อย»

Pre1 - Spurs v PSG - เปิดนัดแรกได้ดุดัน

Pre1 - Spurs v PSG - เปิดนัดแรกได้ดุดัน»